© 2018 Respect Education Foundation 

Activiteiten in het RespectPact

Op 14 juni 2018 kwamen maatschappelijke organisaties, de rijksoverheid en fondsen op uitnodiging van de Respect Education Foundation en de Maatschappelijke Alliantie bij elkaar om van gedachten te wisselen over het RespectPact en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Uit deze bijeenkomst kwamen de volgende activiteiten voor 2018/2019, waarbij de Week van Respect een belangrijk moment is om te laten zien welke activiteiten we ontplooien.

Inventarisatie huidige aanbod

 

Om goed overzicht te hebben van het specifieke aanbod vanuit de deelnemende organisaties en waar overlap plaatsvindt, starten we met een inventarisatie. We bekijken de bestaande interventies op basis van doelgroepen, onderwerpen en tijdsduur. Zo krijgen we inzicht in waar kansen liggen op versterking en mogelijkheden voor uitbreiding van het aanbod.

Dialogen met jongeren en docenten

 

De dialogen zijn gericht op hoe de scholen het beste invulling kunnen geven aan burgerschap. Op deze manier kunnen scholen hun behoefte concreet maken en krijgen meer eigenaarschap over het thema. Daarnaast geven de inzichten van de jongeren ons handvatten om bestaande programma’s te verbeteren en nieuw aanbod te ontwikkelen.

Voorbeeldprojecten​

 

Om het thema respect een jaar lang op de agenda van scholen te krijgen starten we met voorbeeldprojecten. Op basis van de vraag van de scholen en de leerlingen stellen we een actieagenda op. We organiseren op de scholen een passend aanbod en ontwikkelen waar nodig extra aanbod. Hierbij werken we samen met docenten, leraren, besturen en ouders.

Community & expertise

 

Het RespectPact is een community van organisaties die van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. We kunnen bestaande platforms beter benutten, zoals de Raden van Kinderen en specifieke achterbannen. We spreken elkaar bilateraal, in de virtuele wereld en door het organiseren van bijeenkomsten rond specifieke thema’s.

Voor de langere termijn zijn de volgende activiteiten gepland:

Aanbod voor scholen inzichtelijk maken

 

We ontwikkelen gezamenlijk een verzamelplaats waar het materiaal over (wereld)burgerschapsonderwijs samenkomt.

Door profielen op te stellen werken we aan een doorlopende leerlijn, en verweven we het thema respect in het curriculum; in samenhang met de visie van de school. Door dit inzicht kunnen scholen stakeholders informeren wat ze rond dit thema doen.

Optimaliseren van het aanbod

 

Op basis van de inventarisatie en de reacties van jongeren en docenten werken we gezamenlijk aan aanbod dat beter aansluit bij de scholen en bij de belevingswereld van de jongeren. Uiteraard ontwikkelen we ook nieuw aanbod op basis van de actualiteit. Zo bundelen we de rijkdom van ervaringen en expertise van alle deelnemers.

Continueren voorbeeldprojecten

 

We continueren de voorbeeldprojecten uit 2018/2019 en bekijken de mogelijkheden om nieuwe regio’s te kiezen. Al de learnings uit deze voorbeeldprojecten nemen we mee in het optimaliseren van het aanbod en creëren van doorlopende leerlijnen.

Gezamenlijke campagne

 

We voeren rond een actueel thema gezamenlijk campagne, of bereiden dit voor. Een voorbeeld van een belangrijk thema de komende jaren is vrijheid. Door met al onze expertise een campagne of themaweek te co-creëren, wordt de kwaliteit beter, sluit het beter aan bij de doelgroep, helpen we docenten en maken we de impact die we willen.