© 2018 Respect Education Foundation 

Eerste bijeenkomst op 14 juni 2018

 

Op de eerste bijeenkomst die onder leiding stond van REF en de Maatschappelijke Alliantie, waren de volgende organisaties aanwezig:

De Missing Chapter Foundation, Verus, VOS/ABB, Diversion, Stichting Talud, Adessium Foundation, 4 en 5 mei comité, Masterpeace, Critical Mass, Movies that Matter, Stichting Nieuw Wij, Fonds 1818, het ministerie van OCW, Sire, Lift Cities en LifeTree.

De komende tijd wordt de samenwerking verder verkend. 

Interesse in samenwerken rond, of aanhaken bij het RespectPact? Neem gerust contact met ons op, dan verkennen we samen de mogelijkheden! 

25 september 2019

Voortgangsbericht geplande opschaling van de activiteiten van REF  
 

De Tweede Kamer nam op 1 november 2018 een motie aan die de regering opriep om het RespectPact te ondersteunen en de Week van Respect rijksbreed onder de aandacht te brengen. Een ruime meerderheid van de Kamer steunde de motie van CDA-Kamerlid Michel Rog. De Respect Education Foundation (REF) hoopte hiermee structurele financiële ondersteuning van de overheid te verwerven. Daarmee wilde REF zijn activiteiten in het PO, VO en MBO, gemeenten en sportbonden opschalen en zijn educatieve materiaal door ontwikkelen. Het doel van het opschalen van de activiteiten is om gedurende het gehele jaar én in de Week van Respect nog meer kinderen en jongeren te bereiken en tolerantie en verdraagzaamheid in de samenleving te versterken. Minister voor Onderwijs Arie Slob heeft de Tweede Kamer op 30 november 2018 geïnformeerd dat het ministerie van OCW geen financiële middelen beschikbaar heeft en dat hij samen met de betrokken departementen en de Respect Education Foundation in gesprek zal gaan. Op 1 april 2019 heeft REF met staatssecretaris Blokhuis gesproken over de mogelijkheden om het werk van REF te ondersteunen. Op 21 juli 2019 informeerde Staatssecretaris Blokhuis het bestuur van REF dat hij helaas geen middelen kan vrijmaken. REF heeft daarom helaas moeten besluiten om voorlopig zijn activiteiten niet op te schalen, het educatieve materiaal niet door te ontwikkelen en het RespectPact niet verder uit te bouwen. REF blijft in gesprek met de overheid over op welke wijze de overheid wel kan bijdragen aan Respecteducatie.   


Awraham Soetendorpfounder en voorzitter Respect Education Foundation
Jack van Praagdirecteur Respect Education Foundation